BAS Бухгалтерія КОРП

Прикладне рішення “BAS Бухгалтерія КОРП” є професійним інструментом бухгалтера для ведення бухгалтерського і податкового обліку, підготовки та реєстрації податкових документів, а також підготовки та обов’язкової здачі регламентованої звітності з розширеними можливостями обліку. Рішення має розширений функціонал в частині розрахунку заробітної плати, що дозволяє використовувати його на підприємствах зі складним розрахунком заробітної плати.

Рішення “BAS Бухгалтерія КОРП” буде цікавим для користувачів програм “BAS Бухгалтерія ПРОФ” і попередніх версій, яким потрібний розширений кадровий облік і потужний розрахунок заробітної плати. Також “BAS Бухгалтерія КОРП” буде цікава користувачам, які мають досвід роботи з комплексними конфігураціями попередніх поколінь, наприклад, “1С:Підприємство 7.7. Комплексна поставка” або “1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством”, якщо автоматизовані бізнес-процеси функціонували “від вхідних первинних документів до виписки документів на продаж”.

Основні функціональні можливостіи “BAS Бухгалтерія КОРП”

Продукт “BAS Бухгалтерія КОРП” є комплексним продуктом, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства: виписку і перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку і нарахування зарплати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.

Продукт автоматизує наступні функції бухгалтерської служби:

 • Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:
  • Виписка первинних документів за всіма розділами обліку;
  • Перевірка документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами;
  • Визначення бухгалтерських рахунків обліку активів і зобов’язань підприємства;
  • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів.
 • Облік торговельної діяльності:
  • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних і актів на продаж товарів і послуг у гуртовій торгівлі;
  • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників;
  • Передача і приймання товарів на комісію;
  • Відображення роздрібних продажів;
  • Повернення товарів від покупців та постачальників.
 • Облік виробничої діяльності:
  • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру;
  • Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість.
 • Облік грошових коштів і розрахунків:
  • Виписка платіжних доручень і касових ордерів;
  • Облік руху готівки та безготівкових грошових коштів;
  • Облік еквайрингових операцій;
  • Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів;
  • Облік операцій в іноземній валюті.
 • Облік матеріальних цінностей:
  • Кількісний облік та визначення собівартості запасів;
  • Облік необоротних активів.
 • Кадровий облік і нарахування зарплати:
  • Нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
  • Облік робочого часу;
  • Ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
  • Депонування;
  • Розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій.
 • Закриття періоду:
  • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат і розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів тощо;
  • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських і аналітичних звітів.
 • Податковий облік:
  • Визначення сум 1-ї події, нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту;
  • Виписка податкових накладних і додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів;
  • Нарахування податкової амортизації необоротних активів;
  • Облік доходів і витрат платника Єдиного податку.
 • Регламентована звітність:
  • Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку;
  • Інтеграція з сервісом здачі електронної звітності “FREDO Звіт”.