Image
Image
Image
Image
Image
Image
Готові галузеві рішення для Вашого бізнесу
Готові галузеві рішення для Вашого бізнесу

BAS Будівництво. Бухгалтерія

Прикладне рішення “BAS Будівництво. Бухгалтерія” розроблено на базі програми “BAS Бухгалтерія” та містить всю функціональність цього продукту.

BAS Будівництво. Бухгалтерія

Прикладне рішення “BAS Будівництво. Бухгалтерія” розроблено на базі програми “BAS Бухгалтерія” та містить всю функціональність цього продукту.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
“BAS Будівництво. Бухгалтерія” призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, для яких є важливим автоматизація специфічних задач, характерних для будівельної галузі, зокрема для інвесторів, замовників та підрядників будівництва. Рішення також підтримує автоматизацію бухгалтерського та податкового обліку будь-яких інших видів комерційної діяльності: гуртова і роздрібна торгівля, комісійна торгівля (зокрема субкомісія), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

“BAS Будівництво. Бухгалтерія” автоматизує наступну галузеву специфіку:

Будівельний модуль

В програмі “BAS Будівництво. Бухгалтерія” реалізовано:

  • облік будівельних контрактів (можливе введення даних за поточними контрактами)
  • галузевий облік виробничих запасів: складський облік матеріалів в розрізі матеріально-відповідальних осіб, облік спецодягу, спецоснащення, інвентарю та обладнання
  • автоматизоване формування галузевих уніфікованих форм з обліку спецодягу та інвентарю
  • облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з виведенням універсальних Актів звірки
  • формування звітів з аналізом оплати замовником і аналізом розрахунків з субпідрядником
  • внутрішньогосподарські розрахунки на рахунку 683 “Внутрішньогосподарські розрахунки” з урахуванням: поточних операцій, операцій щодо наділення відокремлених підрозділів виділеним майном, заборгованостей (авансів) стороннім контрагентам
  • формування актів звірки по філіях з детальною аналітикою стану внутрішньогосподарських розрахунків та звіту за станом взаєморозрахунків з філіями
Image
Image

Потрібна система автоматизації для Вашого бізнесу? Розробка ПЗ для автоматізації процесів в будь-якій галузі. Звертайтесь!

Потрібна система автоматизації для Вашого бізнесу? Розробка ПЗ для автоматізації процесів в будь-якій галузі. Звертайтесь!

Image